Programmering och problemlösning i matematik - dag 3

Nu kommer programmering in som en ny möjlighet i såväl grundskolans som gymnasiets matematik. Frågan är bara hur vi ska undervisa så att eleverna ges möjlighet att lära sig programmera samtidigt som det blir ett verktyg för att lära sig matematik och lösa matematiska problem. Det är en intressant utmaning som väcker många frågor och under föreläsningen ges konkreta förslag på hur man både kommer igång med och arbetar vidare med programmering och problemlösning i matematikundervisningen.

2018-04-13 10:00 – 10:45

SAL M5

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret