Programmera mera 2.0

Med utgångspunkt från UR:s produktion Programmera mera 2.0, visar Karin hur programmering hänger ihop med digitaliseringen av samhället och hur det kan konkretiseras genom undervisningen i klassrummet. Hur ser vi till att kunskapen om kod, verkligen utvecklas till digital kompetens och inte bara blir ännu ett digitalt verktyg i skolan?

2018-04-12 11:15 – 12:00

M4

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret