Om barnkonventionen i förskolan och kulturens kraft

Hur kan du praktiskt arbeta med barnkonventionen i förskolan, både med barnen och tillsammans i personalgruppen? Vad är barnkonventionen och hur hänger den ihop med förskolans styrdokument? I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen ska bli lag i Sverige vid årsskiftet 2020. Häng med på en föreläsning om att i förskolan arbeta utifrån konventionens artiklar och om vad artiklarna innebär för dig och förskolan. Föreläsningen bottnar i lärdomar från Teskedsordens projekt Barnens planet.

2019-04-11 11:30 – 12:15

Sal M3

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret