Olikheter är våra största möjligheter

Milad Mohammadi satsade på att prestera när han såg sina föräldrar lida av utanförskap och arbetslöshet. Med en dubbelexamen vid 22 års-åldern blev han både Sveriges yngsta jurist och statsvetare. Med passionen för mångfald och ledarskap blev han en av nordens största föreläsare. Idag har han grundat Järvaskolan, en framgångsrik grundskola med elever från Rinkeby, Tensta och Husby. Han driver Diversity Management-byrån Close the Gap som stöttar några av Sveriges största aktörer i strategier och konkreta åtgärder för att skapa en inkluderande organisation med mångfald.

Milads kall är att inspirera människor och Sverige till att utvecklas på alla fronter. Hans retorikförmåga har gjort honom till en föreläsare utan dess like. Detta seminarium kommer att vara en inspirerande berättelse om utanförskap, sorg och glädje med Milads tankar om vad Sverige behöver för att nå sin absolut fulla potential.

2018-04-13 10:00 – 11:00

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret