Ökad elevaktivitet med digitala verktyg

I den här föreläsningen visar och berättar Patricia hur hon använder olika digitala verktyg för att höja elevaktiviteten i klassrummet och för att skapa mer interaktiva moment under lektionerna. Hon ger konkreta exempel på hur man på ett medvetet och genomtänkt sätt kan nyttja digitala verktyg för att stimulera och engagera eleverna till ett aktivt deltagande i klassrummet.

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL M5

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret