Moderator Matilda Westerman hälsar välkommen

Digitaliseringsprocesser och hur skolan påverkas av samhällsförändringar

Matilda Westerman inleder dag 2 på SETT och styrnings- och ledningsspåret. Seminarierna varvas mellan forskningsrapporter, inspirerande keynotes och praktiska övningar.

2018-04-12 09:45 – 10:00

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret