Min story - en pedagogisk resa med inspiration & motivation

Att skapa ett team av en klass med inspiration, motivation & social träning, samt att skapa lust att lära sig för att driva sin egen utveckling framåt!

2018-04-11 14:15 – 15:00

SAL M5

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret