Med fokus framåt - mötet mellan undervisning och vägledning

Ett av skolans viktigaste uppdrag handlar om att lägga grunden för all framtida kunskapsinhämtning för att våra barn och unga ska bli ansvarstagande medborgare. Det är hela skolans ansvar att sammankoppla skola och arbetsliv för att fokusera på förmågor och kompetenser som våra barn behöver utveckla för att fungera på den framtida arbetsmarknaden. Ett gott samarbete mellan lärare och studie-och yrkesvägledare ska ge eleverna en större förståelse för skolans och undervisningens långsiktiga syfte och det vi gör blir på riktigt. Vi hoppas att du efter vår föreläsning känner dig inspirerad till att möta framtiden tillsammans med eleverna.

2018-04-12 14:15 – 15:00

SAL M8

Fokusområden

Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret