MAN KOMMER INTE FÖRSENT TILL EN RAID! - Utveckla organisationen med speldesign

Tänk dig en arbetsplats där alla går till jobbet med hög motivation, där det är självklart att samarbeta för att lösa problem och där team formas naturligt, utifrån vilken kompetens som behövs för att lösa uppgiften. Det finns också möjlighet att upptäcka nya områden på egen hand, få snabb bekräftelse och feedback på utförda prestationer och alla vet vad de behöver göra för att fortsätta utvecklas och bli bättre inom sitt område. I ett decennium har spelet World of Warcraft befunnit sig i en unik position, med miljoner användare varje år. Vilka psykologiska mekanismer och mänskliga drivkrafter är spel som World of Warcraft designade utifrån? Hur skulle det se ut om vi applicerade samma tänk på våra skolor? I den här föreläsningen förklarar Frida hur gamification hänger ihop med psykologi och beteendevetenskap och hur det kan användas för att öka motivationen, synliggöra lärande och utveckla organisationen.

2018-04-11 12:45 – 13:30

SAL M2

Fokusområden

Ledarskap, Styrnings- och ledningsspåret