Läsning i ett digitalt samhälle

Att kunna läsa är viktigt! I ett digitalt samhälle behöver eleverna inte bara kunna läsa traditionella texter utan också digitala multimodala texter. Det ställer krav, inte minst på oss lärare. Hur kan vi hjälpa eleverna utveckla sin läsning så att de kan möta alla typer av texter? I denna föreläsning lyfter Jenny Edvardsson fram skillnaderna mellan tryckt och digital text. Hon ger exempel på hur man kan arbeta för att utveckla både den traditionella läsningen och den digitala.

2018-04-13 13:00 – 13:45

SAL M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret