Kooperativt lärande - Vägen till det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till ökad inkludering, högre elevaktivitet, ökad social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. I föreläsningen lyfter Niclas Fohlin fram teorierna bakom arbetssättet och ger konkreta exempel och verktyg för att skapa ett kooperativt lärande.

2018-04-11 11:30 – 12:15

SAL M5

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret