Introduktion till programmering - två dagars workshop (Dag 1)

Varmt välkommen till en workshop för dig som är nybörjare inom programmering. De praktiska övningarna i workshopen kopplar till läroplanen för matematik och teknik i årskurs 4-6, men kan med fördel användas ämnesintegrerat eftersom temat är kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar i det blockbaserade programmeringsspråket Scratch som är utvecklat av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab.

I juli 2018 börjar de nya läroplansförändringarna att gälla. Som en del av digital kompetens är programmering med som ett centralt innehåll för bland annat matematik och teknik. Även andra skolämnen kan använda sig av programmering för digitalt skapande.

Du kommer att få prova på konkret material som du kan använda i din undervisning. Upplägget på workshopen består av övningar med och utan dator som du kan göra tillsammans med dina kollegor när du kommer tillbaka till skolan och på så sätt fungera som lärspridare. Vi som arrangerar workshopen är den ideella föreningen Kodcentrum och Skolverket.

Välkomna!

Kodcentrum och Skolverket

 

Observera

  • Workshopen är på sammanlagt 5 timmar fördelat på två dagar. Du som deltar behöver medverka bägge dagarna.
  • Då vi vill ha möjlighet att sprida innehållet till så många skolor som möjligt godkänner vi max 2 deltagare / skola. Detta då antalet platser till workshopen är begränsade.
  • Medtag egen dator med webbläsare som har Flash installerat. Scratch fungerar i nuläget inte på surfplattor. Registrera gärna ett eget konto på Scratch i förväg: scratch.mit.edu. 
  • Du kommer att få en förberedande uppgift som du utför på din skola innan workshopen.

2018-04-11 09:30 – 12:00

SAL E8

Fokusområden

SETT Master Class