Inkludering i praktiken

Joanna Lundin visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader.  Hon delar med sig av sin kunskap om funktionsvarianter. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som NPF-pedagog sätter hon sedan det dagliga arbetet i fokus och visar på enkla men effektiva metoder och strategier som gagnar inte bara elever med NPF utan alla elever. Det handlar exempelvis om vårt förhållningssätt och bemötande gentemot våra elever, men också om hur vi ordnar den fysiska lärmiljön.

2018-04-11 13:00 – 13:45

SAL M4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola