IKT – hur får man det att hända i klassrummen?

Grindtorpsskolan fick datorer till eleverna – men inte mycket hände. Hur höjer man lärarnas kompetens så att de digitala verktygen blir en naturlig del av undervisningen? Följ vår resa – Från teknik till pedagogik.

2018-04-12 11:30 – 12:15

SAL E4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret