Hur möter skolan samtiden med nya nationella prov?

Digitaliseringen påverkar hela samhället och skolan har en central roll i förändringsarbetet. Som en del av den digitala övergången skapar Skolverket effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov. Karin Hector Stahre, projektledare för satsningen, kommer på SETT berätta om arbetet och hur omställningen från analoga till digitala prov kommer att påverka skolorna framöver.

2018-04-12 13:15 – 13:45

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret