Hjärnkunskap & hjärnträning - vägen till en smartare skola!

Modern hjärnforskning förändrar vår förståelse av eleverna och deras behov. Digitaliseringen av samhället påverkar också vad eleverna behöver för att må bra och lyckas i livet. Att systematiskt träna sin hjärna är en fantastisk och ofta outnyttjad möjlighet. Louise och Christer berättar om arbetet med Hjärnkunskap & hjärnträning på Skapaskolan i Huddinge. Syftet är kognitiv skärpa, välmående och social kompetens.

2018-04-11 11:15 – 12:00

SAL M3

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret