Heder, sexualitet och relationer – flerspråkigt stöd för känsliga ämnen

Att undervisa i frågor som rör sexualitet, relationer, könsuttryck och hedersproblematik kan vara en utmaning i alla klasser och kanske särskilt i grupper med nyanlända. RFSU, GAPF och Språkprojektet har gemensamt utarbetat ett helt nytt gratis digitalt material på nio språk, i syfte att stärka elevers egenmakt och stötta lärare inför samtal om normer, ömsesidighet, gränser, kärlek, relationer och sex. Premiärtitta på materialet och lyssna till författarna och experterna som skapat det.

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL M1

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret