Har du mött dig själv nån gång? -en lärarselfie i tiden

Digitalitet i förskolan får inte bara handla om att roa och underhålla utan måste behandla de feta frågorna om utbildning för livet. Om detta ska ske måste vi också våga syna bilden vi har av oss själva, vårt eget agerande och våra moraliseringar för att närmare förstå vad de gör med barnen vi möter.

Tillsammans med Erika Kyrk Seger och Linda Linder får du undersöka bilden av dig själv som lärare och hur du påverkar barns bilder av sig själva, förskolan och omvärlden.

2018-04-13 09:00 – 11:00

E8

Fokusområden

Förskola, SETT Master Class