Handlingsplan för ditt digitala arbete på en halvtimme – LiKA för lärare är här!

Kom och kika på LiKA för lärare, ett verktyg som konkretiserar vad digitaliseringen innebär praktiskt och faktiskt i ditt arbete. Ett verktyg som via skattning, analys och handlingsplan hjälper dig och dina kollegor att synliggöra och prioritera arbetet. LiKA för lärare är ett syskon till LIKA, it-tempen för skola och förskola (lika.skl.se) och lanseras i april 2018. Verktyget tas fram av SKL tillsammans med och tack vare flera kommuner och är gratis att använda.

2018-04-11 11:30 – 12:15

SAL M6

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret