Gustav Fridolin gästar Teskedsorden

Det är ju valår! Vilket är skolans ansvar för att fostra våra
elever till att bli goda demokrater? Och kan skolan förebygga
att elever hamnar i (våldsbejakande) extremism?
I så fall hur? Vi diskuterar om skolans skyldigheter, varför
skolans demokratiarbete är viktigt för samhällets utveckling
och om regeringens idéer om framtiden.

2018-04-13 15:00 – 15:30

SETTdate

Fokusområden

SETTdate