Greppa begreppen! - Utbildning och undervisning i förskolan

Förskolans läroplan har genomgått en stor revidering. Begrepp som utbildning och undervisning ska nu erövras av oss pedagoger och fyllas med förskolepedagogiskt innehåll. Samtidigt lyfts och stärks vikten av barns delaktighet och inflytande över sin utbildning. Vad kan utbildning och undervisning innebära i förskolan och hur ska vi greppa begreppen? Lyssna till Linda Linder vars fokus är barnens rätt till att vara delaktiga och ha inflytande i förskolan och pedagogernas möjligheter att skapa utbildning tillsammans med dem.

2018-04-13 15:30 – 16:15

SAL M3

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret