Gamification som stöd för elever med NPF

Fyra av fem lärare säger att de har otillräckliga kunskaper för att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp som de behöver för att klara skolan. Forskning visar att spelbaserat lärande, om det används rätt, höjer både motivationen och koncentrationsförmågan hos skolans elever – särskilt de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreläsningen visar hur gamification kan bidra till en inkluderande undervisning genom sin struktur, tydliga målsättning och framåtsyftande återkoppling.

2018-04-12 14:15 – 15:00

SAL M3

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola