Future ready - lära för samtid och framtid

I juni 2017 antog Botkyrkas utbildningsnämnd strategin “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld”. Syftet med denna strategi och tankar om och reflektioner kring lärande och skolans roll i en digital samtid och framtid kommer Emanuel Ksiazkiewicz, utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, att tala om.

2018-04-11 10:00 – 10:45

SAL M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola