Från när till fjärr(an)

Vi vet att fjärrundervisning ligger i tiden och i framtiden. Det kan vara en konstruktiv lösning på problem med lärarbrist och tillgänglighet. Varför inte ta tillfället att lära mer och samtidigt få syn på hur digitala strategier kan stödja lärandet oavsett när- eller fjärrundervisning. Tillsammans med pedagoger i ämnet modersmål delar vi med oss av vårt lärande i att utveckla metodiken i fjärrundervisningen.  Du får möjlighet att se hur vi arbetar i praktiken genom inblick i autentiska fjärrlektioner. Fjärrundervisning har varit en kreativ och lustfylld utvecklingsresa.

2018-04-11 13:00 – 13:45

SAL E4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret