Från digitala verktyg till jobb för elever i särskolan

Sedan 2016 finns det i särskolans läroplan digitala förmågor kopplade till flera centrala innehåll och kunskapskrav. Eleverna i särskolan behöver lära sig att hantera olika program och appar för att kunna producera och konsumera information på ett relevant sätt. För att kunna ge dem de digitala kompetenser de behöver måste man fastställa en plan. Under föreläsningen visar Monica sin plan och pratar om hur en kan använda den och lära ut ”digital literacies” i särskolan. Målet är att eleverna ska utvecklas med sin samtid och bli aktiva medborgare.

2018-04-12 11:30 – 12:15

SAL M6

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola