Master Class - Främjande arbete med hjälp av EQ och digitala verktyg

I vår master class kommer ni få en djupdykning i EQ och dess väsentlighet för elevernas framtid och trygghet. Deltagarna kommer även få praktiska och lekfulla tips på aktiviteter och förhållningssätt som är lätta att implementera i klassrummet och på skolgården. Med hjälp av EQ kan ni arbeta främjande mot en tryggare skola med mindre kränkande behandling. Master class:n inriktar sig främst mot pedagoger som arbetat med elever i förskolan till årskurs 3. Men även speciallärare, specialpedagoger och särskolan.

EQ (Social och emotionell intelligens) bli en allt viktigare komponent i ett främjande arbete med värdegrund. Men hur kan du som pedagog göra det lekfullt och lättsamt för barnen att förstå? Som skolkurator delar jag med mig av konkreta tips och digitala verktyg baserat på EQ-psykolog Bodil Wennbergs EQ-trappa och Peppy Pals, så att ni kan göra ert främjande arbete till en rolig och naturlig del av ert schema.

2018-04-13 11:30 – 13:30

SAL E8

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, SETT Master Class, Särskola