Främjande arbete med hjälp av digitala verktyg och EQ

Social och emotionell intelligens (EQ) blir en allt viktigare komponent i ett främjande arbete med värdegrund. Men hur kan du som pedagog göra det lekfullt och lättsamt för eleverna att förstå? Som skolkurator delar jag med mig av konkreta tips och digitala verktyg baserat på EQ-psykolog Bodil Wennbergs EQ-trappa, så att ni kan göra ert främjande arbete till en rolig och naturlig del av er vardag.

2018-04-11 10:00 – 10:45

SAL E4

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola