Förstelärare - uppdrag IKT

Fyra förstelärare från Botkyrkas gymnasieskolor med uppdrag att utveckla digital didaktik och användandet av digital teknik berättar om sina uppdrag, erfarenheter och kunskaper. Medverkar som föreläsare gör även Nella Ståhl, hon är förstelärare på S:t Botvids gymnasiesärskola.

 

2018-04-13 10:00 – 10:45

SAL M6

Fokusområden

Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola