Flerspråkiga elever i mitt klassrum – Så arbetar du effektivt och inkluderande

Vad säger den senaste forskningen om att undervisa elever med ett annat modersmål – vad är viktigt att tänka på och vilka fördelar respektive svårigheter finns? Öka din medvetenhet om hur flerspråkiga elever lär sig språk och hur det påverkar din undervisning och ditt förhållningssätt – vad säger forskningen om språkinlärning? Hur kan man arbeta framgångsrikt och inkluderande med flerspråkiga elever och se varje elev som en resurs i klassrummet.

2018-04-13 15:30 – 16:15

SAL M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret