Ett manifest för det kreativa klassrummet

Hur kan du ta till vara på elevernas inneboende skaparglädje för att få energi till klassrummet? Mathias Rosenqvist, lärare på MediaGymnasiet, delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring att bygga ett klassrumsklimat där kreativiteten är en ingång till lärandet.

2018-04-13 11:30 – 12:15

SAL M8

Fokusområden

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret