Elevers nyhetsvärderingar i digitala flöden

6000 ungdomar har nu granskat sina nyhetsflöden vetenskapligt. Resultaten från Sveriges, och kanske världens, största studie av ungas nyhetsflöden kommer att presenteras av forskaren bakom projektet Nyhetsvärderaren, Thomas Nygren. Vad står egentligen skolan står inför när allt mer kunskap kommer via digitala medier? Hur kan skolan bidra till att stimulera och utveckla ungdomars källkritiska tänkande i digitala miljöer? I seminariet medverkar också Anette Holmqvist, expert på källkritik på Skolverket.

2018-04-12 15:30 – 16:15

SAL M8

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret