Elevernas verklighet – nyckeln till engagerande undervisning!

Idag talas det mycket om grit, mindset och utmanande undervisning. Vi är överens om att vi behöver få våra elever att anstränga sig för att nå långt men vi vet inte alltid hur vi ska gå till väga. Genom att använda elevernas verklighet i svenskundervisningen kan vi skapa motiverande och engagerande uppgifter så länge som vi fortsätter att träna på att läsa, skriva, tala och samtala. Denna klassrumsnära inspirationsföreläsning tar avstamp från den populära teveserien ”SKAM”. Läs böcker och koppla dem till karaktärerna i serien. Få in norskan och backa tillbaka för att se hur norskan och svenskan en gång var samma språk. Resonera om identitet i både tal och skrift. Därmed får du in en hel bunt med kunskapskrav.

2018-04-11 11:30 – 12:15

SAL M1

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret