Digitala verktyg - mer än skrivmaskiner

Digitala verktyg skapar tillgång till en helt ny värld av möjligheter att skapa, publicera och göra avtryck i världen. Alla elever är kreativa, nyfikna och blivande stjärnor. Elever vill producera något som de kan vara stolta över och därför är det viktigt att vi i undervisningen skapar förutsättningar för en kreativ och skapande skola. Jonas kommer att visa exempel från klassrum där elever fått möjlighet att utveckla förståelse och fördjupa lärandet med hjälp av mer än bara text.

2019-04-11 11:30 – 12:15

Sal M8

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret