Digitala vär(l)den - med barnen i fokus

Det digitala är fortfarande nytt och outforskat för många av oss. Gör det att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält? Kan tips och trix göra att vårt eget utforskande av det digitala satt barnen i det andra rummet? Där barnen blir objekt att applicera vår nya nyvunna kunskap om digitalitet på, snarare än tillsammans med? Hur kan vi göra barnen till huvudpersoner i vårt arbete på förskolan, där digitala verktyg är ett stöd och inte ett fokus? Under föreläsningen kommer Erika bland annat att lyfta digitalitet i relation till begrepp som pedagogisk dokumentation, multimodalitet och digital jämlikhet.

2018-04-13 14:15 – 15:00

SAL M4

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret