Digitala läromedel, lärresurser och deras ekosystem

Hur ser det ut och vad krävs för att främja digital kompetens? Kristina Alexanderson ansvarig för IIS skolsatsning kommer att prata om vikten av öppna lärresurser för att främja digital kompetens i skolan och skolans digitalisering.

2018-04-13 14:15 – 15:00

SAL M8

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret