Digital kompetens - vad är det?

Revideringar i läroplanen och den nya nationella IT-strategin ger båda förskolan i uppdrag att ge alla barn digital kompetens. Men vad är det vi ska göra? Vad är egentligen digital kompetens för ett barn i förskolan? I denna föreläsning pratar Katrin om allt från digitalt skapande, digitala lärmiljöer, barn som får nosa på programmering och vad det egentligen är vi behöver kunna som pedagoger. Förstår vi hur barnens värld ser ut i dag?

2018-04-13 14:15 – 15:00

SAL M3

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret