Digital kompetens i praktiken

Föreläsningen tar avstamp i de nya läroplansformuleringarna som träder i kraft juli 2018. Camilla och Patricia resonerar kring begreppet “Digital kompetens” och tittar på vilka förändringar som har stor betydelse för det fortsatta arbetet i klassrummet. Sedan fortsätter de med att visa olika konkreta sätt att använda digitala verktyg, för att främja elevernas kunskapsutveckling och öka engagemang, interaktion samt nyfikenhet, baserat på sina egna erfarenheter från klassrummet.

2018-04-11 10:00 – 10:45

SAL M3

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och Didaktikspåret