Digital kompetens i förskolan

Den digitala kompetensen ser väldigt olika ut inom svensk förskola. Kan förskolan genom värdegrundsarbete, undervisning och de nya skrivningarna i läroplanen bidra till att minska skillnaderna? Hur man förhåller sig till digitalisering som pedagog och vad barnen får prova på att göra är två viktiga delar i denna förändring. Träffa Skolverkets Markus Bergenord och Adrian Forssander och hör det senaste om förslagen till förändringen av förskolans läroplan, digitalisering i förskolan och den nya webbkursen som kommer i höst.

2018-04-13 13:00 – 13:45

SAL M3

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret