Digital kompetens är mer än bara programmering

– så här kan du arbeta med digital kompetens

Kristina Alexanderson kommer att prata om vad digital kompetens är och varför det måste handla om mer än programmering, datalogis tänkande och användning av digitala verktyg i undervisningen.

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL M4

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret