Digital didaktik - om hur du designar din undervisning

Att vara lärare innebär i flera aspekter ett designarbete. För att uppnå god undervisning krävs medvetna didaktiska val. Föreläsningen utgår i frågeställningar som: Hur börjar och slutar du dina lektioner? Hur blir dina elever resurser för varandras lärande? Hur använder du digitala verktyg som bidrar till engagemang och delaktighet? Jag vet att lektionens form har stor betydelse. Här får du konkreta tankar och praktiska tips som du kan använda redan nästa dag i ditt klassrum. Välkommen!

2018-04-12 15:30 – 16:15

SAL M3

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret