Didaktik i digitala lärmiljöer

Kungsholmens kommunala förskolor bygger upp sina digitala lärmiljöer och organiserar mötesplatser för kollegialt lärande. Hör hur de skapat en organisation med sociala medier, nätverk, workshops, frukostseminarier och gemensamt reflektionsverktyg för att pedagoger och barn ska utvecklas tillsammans och inspireras att arbeta aktivt med digitala verktyg. Ni får ta del av praktiska exempel från några förskolor där man byggt upp miljöer med stöd av digitala verktyg för att exempelvis kunna utforska livet under vattnet, följa livet i en fågelholk, förvandla sig själv och andra föremål, få ljud och färger att dansa tillsammans eller skapa effekter med hjälp av greenscreen.

2018-04-12 11:30 – 12:15

SAL E5

Fokusområden

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret