Det Digitala Lärandets Möjligheter - en interaktiv keynote

Det stora forskningsprojektet ’Det digitala lärandets möjligheter’ är inne på sitt tredje och sista år. Så vad har vi för erfarenheter att dela och att diskutera? Forskaren Åke Grönlund tillsammans med läraren Sofie Nilsson och rektorn Gabriella Brundin som deltar i projektet bjuder in till en interaktiv keynote med såväl konkreta tips för hur skolledare, lärare och beslutsfattare kan bidra till skolans digitalisering som till diskussion med publiken. Målet med projektet är att generera nya kunskaper och insikter om hur vi kan lyckas med digitaliseringen av skolan.

Moderator – Ulrika Askengren, bitr Generalsekreterare, Scouterna

Om forskningsprojektet – Tretton högstadieklasser på fem skolor runt om i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel – förutsättningarna för att genomföra en lyckad digitaliseringsprocess. Projektet startades år 2015 av Samsung, Gleerups och Atea och sammanställs i en forskningsrapport 2018.

2018-04-12 11:15 – 12:15

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret