Det är väl INTE som i skolan..? - Leda undervisning i förskolan

Undervisning är förskollärarens yrkesprofession och därmed är undervisningen en huvudprocess i förskolechefens ledning av utvecklingsarbetet med att skapa förutsättningar och en god grund för förskollärare att bedriva undervisning som stimulerar och leder till barns utveckling i linje med förskolans mål. Föreläsningen behandlar flerstämmig undervisning samt konkreta exempel på hur undervisningen kan synliggöras och utvecklas med kollegiala lärprocesser, från planering till utvärdering.

Hur olika kan vi undervisa i förskolan? Vilket friutrymme ger skollag och läroplan vårt val av teoretisk utgångspunkt? I förskolans dagliga arbete finns spår från många olika sätt att tänka om barn och lärande. Stora tänkare och teoretiker som Pavlov, Fröbel, Piaget, Dewey och Vygotskij har gjort avtryck i förskolans praktik, både då och nu. Vår praktiska och teoretiska ryggsäck påverkar vår syn på undervisningen och hur den bedrivs idag. Innehållet i våra ryggsäckar kan vara tungt, rörigt och ganska spretigt men för att utveckla en god undervisning behöver vi synliggöra innehållet tillsammans.

2018-04-13 12:30 – 13:30

SAL M2

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret