Delaktighet och ägandeskap. Införandet av skolplattformen i förskolan

Det här är berättelsen om ett införande och en digitalisering på verksamhetens villkor. Ett effektiviseringsprojekt som inte går ut på att rationalisera bort tjänster – utan istället ger pedagogerna mer tid åt kärnuppgiften. Att skapa kreativt innehåll för och tillsammans med barnen.

2018-04-13 10:00 – 10:45

SAL E4

Fokusområden

Förskola, Pedagogik- och Didaktikspåret