Bra och mindre bra Gamification i skolan

Begreppet Gamification börjar mogna inom den svenska skolan. Allt fler lärare börjar bli intresserade av hur spelens komponenter och design kan användas i klassrummet. Det förekommer bra och mindre bra exempel på detta. Spelens verktyg är konstruerade för att engagera men inte nödvändigtvis för att förmedla kunskap. Föreläsningen berättar om verktygen som är effektiva, och vilka som bör undvikas, för att motivera eleverna till att prestera bättre och ge dem ett tydligare sammanhang i skolan.

2018-04-11 13:00 – 13:45

SAL M3

Fokusområden

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret