Bilderboken – kreativt verktyg för språkutveckling och flerspråkighet

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid vilan, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken användas i arbetet med språk, identitet, normer och värden? Hur kan bilderboken bli ett verktyg som engagerar och utmanar barn att vilja använda sitt modersmål, och även utvidga barnens språkomvärld? Vilka möjligheter kan tekniken och digitala verktyg ge i arbetet med modersmål och flerspråkighet? En föreläsning om bilderbokens möjligheter, mellan såväl pärmar som på skärmar, för att stimulera barnens språk, kunskap och skapande på förskolan.

2018-04-13 10:00 – 10:45

SAL M3

Fokusområden

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och Didaktikspåret