Avancera med skrivandet och läsandet

Hur kan digitalt skrivande kombineras med en genrepedagogisk undervisning så att elever redan i åk 3 är vana skribenter? Hur kan vi utmana elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling så att de som just börjat läsa eller är nyanlända också tycker det är lärorikt och utvecklas? Med utgångspunkt i konkreta exempel beskriver föreläsaren hur eleverna tillägnar sig kunskap och skolspråk i olika genrer där digitala resurser gör undervisningen inspirerande och rolig. Föreläsningen inleds med en kort teoridel följt av flera praktiska exempel från förskoleklass upp till åk 3.

2018-04-11 13:00 – 13:45

SAL M6

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och Didaktikspåret