Att skapa en tillgänglig undervisning genom digitalisering – är det möjligt?

Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan anpassa lärmiljön och variera din undervisning för att ge alla elever ökade möjligheter till lärande? Med bakgrund i aktuell forskning och med inspiration av arbete från framgångsrika skolor i bland annat Los Angeles, Boston och Sverige presenteras en kompetensutvecklingsinsats som planeras till hösten 2018. Under föreläsningen får du en första inblick i materialet tillsammans med en rad inspirerande exempel från undervisningen.

2018-04-11 14:15 – 15:00

SAL M6

Fokusområden

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola