Att inte vara som alla andra, om elever som inte passar in

Alla lärare möter elever som avviker från det som har bestämts som det normativa och eftersträvansvärda i skolan. Dessa elever ska inkluderas och få en undervisning som är tillgänglig för den. Dessa elever, vill precis som alla andra, känna att de passar in. Jonas talar om inkludering, normavvikelser och att vända från ett bristperspektiv till att se elevernas möjligheter samt hur vi som lärare ska lyckas skapa undervisning som passar alla utifrån sina erfarenheter på Fryshusets gymnasiums särskola och som förstelärare i specialpedagogik.

2018-04-12 10:00 – 10:45

SAL M6

Fokusområden

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och Didaktikspåret, Särskola