Arrangörer & Samarbetspartner

Arrangörer

Om Easyfairs
Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. www.easyfairs.com

Om Rektorsakademien Utveckling
RAU, Rektorsakademien Utveckling är en generator för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, den enskilt viktigaste sektorn för kreativitet, innovation och samhällsbyggnad. Vi skapar mötesplatser, inspirationstillfällen och initierar projekt eller processer som utmanar och stimulerar till skolutveckling tillsammans med olika samarbetspartners. SETT, EdTech Sweden, rau:studios och Skolsnack har fötts ur en drivkraft att göra saker som konstruktivt bidrar med något nytt utifrån devisen ”Without deviation from the norm, progress is not possible”. – Frank Zappa. www.rautveckling.se

Om Stockholms stad
Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator, 17 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna och pedagogerna kartlägger sin IT-mognad med stadens verktyg för självskattning. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras. Nu införs Skolplattform Stockholm i stadens skolor, en kommunikations- och lärplattform som blir ett effektivt stöd för elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare. www.stockholm.se

 

Samarbetspartner

Om Lärarförbundet
Var du än befinner dig på din resa som lärarstudent, lärare eller skolledare finns det många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet. Oavsett om du har jobbat i många år, är ny i yrket eller om du blir arbetslös kan du ta del av ett välfyllt medlemskap. Du är också med och påverkar beslutsfattare i frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Viktiga frågor som gör att du kan bli den bästa lärare eller skolledare du kan vara. Tveka inte att kontakta vårt ombud på din skola och berätta vad just du är intresserad av att engagera dig i eller få mer information. Gör då också som 230 000 andra lärarstudenter, lärare och skolledare, bli medlem! www.lararforbundet.se

Kommunpartner

Ystads kommun

Ystad har i många år satsat på skolans digitalisering. Sedan 2011 har kommunen successivt infört 1:1 för alla elever från årskurs 3-GY och numera har all pedagogisk personal från förskolan till gymnasiet ett eget digitalt verktyg. Det har aldrig handlat om en teknisk satsning, utan pedagogiken och lärandet är i fokus. Ett kompetent, moget och innovativt användande av digitala verktyg handlar om att fortsätta utveckla en kultur och ett förhållningssätt som tillvaratar möjligheterna med digitaliseringen i vardagen och i samband med lärande.